Inspektorat weterynarji Powiat wejherowski Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie

Aktualności

W załączeniu poradniki dla rolników odnośnie uboju na użytek własny w gospodarstwie i funkcjonowania rzeźni rolniczych.

 

Rzeźnie rolnicze poradnik 

 

Ubój na użytek własny w gospodarstwie poradnik

 

 

 

 

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 4 stycznia 2020 r. podsumowujący sytuację epizootyczną związaną z wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) u drobiu w okresie 31 grudnia 2019 r. - 3 stycznia 2020 r.

 

Na podstawie wyników badań otrzymanych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. grypy ptaków, tj. Państwowego Instytutu  Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w dniach 31 grudnia 2019 r. - 3 stycznia 2020 r., na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczono 3 ogniska w 2019 r. i 4 ogniska w 2020 r. wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 u drobiu.

Podsumowanie sytuacji epizootycznej za 2019 rok.

Ognisko nr 2019/1 zostało wyznaczone w gospodarstwie, w którym utrzymywano 12 089 indyków, położonym w miejscowości Stary Uścimów, w gminie Uścimów, w powiecie lubartowskim, w województwie lubelskim.

Ognisko nr 2019/2 zostało wyznaczone w gospodarstwie, w którym utrzymywano 9 500 indyków, położonym w miejscowości Stary Uścimów, w gminie Uścimów, w powiecie lubartowskim, w województwie lubelskim.

Ognisko nr 2019/3 zostało wyznaczone w gospodarstwie, w którym utrzymywano 20 600 indyków, położonym w miejscowości Stary Uścimów, w gminie Uścimów, w powiecie lubartowskim, w województwie lubelskim.

Podsumowanie sytuacji epizootycznej za 1- 3 stycznia 2020 r.

Ognisko nr 2020/1 zostało wyznaczone w gospodarstwie, w którym utrzymywano 12 900 perlic, w miejscowości Stary Uścimów, w gminie Uścimów, w powiecie lubartowskim, w województwie lubelskim. Jest to gospodarstwo kontaktowe w stosunku do ognisk stwierdzonych w gminie Uścimów w 2019 r. i położone jest na ustanowionym w rozporządzeniu Wojewody Lubelskiego obszarze zapowietrzonym.

Ognisko nr 2020/2 zostało wyznaczone w gospodarstwie, w którym utrzymywano 36 069 kur niosek, położonym w miejscowości Topola Osiedle w gminie Przygodzice, w powiecie ostrowskim, w województwie wielkopolskim. Jest to pierwotne ognisko grypy ptaków podtypu H5N8.

Ognisko nr 2020/3 zostało wyznaczone w gospodarstwie prowadzącym hodowlę przyzagrodową, w którym utrzymywano 36 sztuk drobiu różnych gatunków (kury, kaczki, gołębie). Gospodarstwo położone jest w miejscowości Wólka Orłowska, w gminie Izbica, w powiecie krasnostawskim, w województwie lubelskim.

Ognisko nr 2020/4 zostało wyznaczone w gospodarstwie prowadzącym hodowlę przyzagrodową, w którym utrzymywano 43 sztuki drobiu różnych gatunków (kury, kaczki, gęsi). Gospodarstwo położone jest w miejscowości Olchowiec Kolonia, w gminie Żółkiewka, w powiecie krasnostawskim, w województwie lubelskim.

Do dnia 4 stycznia 2020 r. do godziny 10.00 nie otrzymano wyników badań potwierdzających wystąpienie nowych ognisk HPAI u drobiu lub wystąpień tej choroby u dzikiego ptactwa. We wszystkich ogniskach HPAI stwierdzonych w 2019 r. i 2020 r. służby weterynaryjne wdrożyły procedury zwalczania przewidziane w przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu. 

Główny Lekarz Weterynarii przypomina wszystkim hodowcom drobiu o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i przestrzeganiu zasad bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa. Do podstawowych środków bezpieczeństwa biologicznego, należą:  

 • pozostawienie ptaków w zamknięciu i wstrzymanie się od wypuszczania ptaków na wybieg,
 • zabezpieczenie paszy i źródła wody przed dostępem zwierząt dzikich, w szczególności dzikiego ptactwa,
 • karmienie i pojenie drobiu wewnątrz budynków inwentarskich,
 • stosowanie odzieży i obuwia ochronnego dedykowanego wyłącznie do obsługi drobiu,
 • stosowanie środków higieny, w tym mycie rąk wodą z mydłem przed wykonywaniem czynności związanych z karmieniem i pojeniem ptaków,
 • wyłożenie mat dezynfekcyjnych w wejściach i wyjściach z budynków,     w których utrzymywany jest drób, a także zapewnienia utrzymania skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.

Jeżeli hodowca drobiu zaobserwuje objawy kliniczne mogące wskazywać na zarażenie  wirusem grypy ptaków, takie jak: zwiększona śmiertelność, apatia, znaczący spadek pobierania paszy i wody; duszność, sinica, wybroczyny, biegunka, nagły spadek nieśności, tzw. „lanie jaj” (jaja pozbawione skorup), objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, powinien niezwłocznie poinformować lekarza weterynarii prywatnej praktyki lub powiatowego lekarza weterynarii. 

Główny Lekarz Weterynarii na bieżąco aktualizuje informacje dotyczące występowania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Informacje na temat grypy ptaków (AI) na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Wszystkie Komunikaty Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące grypy ptaków.

 


 

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie informuje, iż 

w dniu 27 grudnia 2019 roku (piątek) urząd będzie nieczynny

Dzień ten będzie odpracowany w sobotę – 14 grudnia 2019 roku


INFORMACJE DOT. UBOJU Z KONIECZNOŚCI:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie przekazuje do wiadomości: 

ZAKTUALIZOWANY I ZAAKCEPTOWANY PRZEZ MINISTERSTWO ROLNICTWA skan ulotki informacyjnej dla rolników, opracowanej w Departamencie Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pt.: „Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią”

 UBÓJ Z KONIECZNOŚCI - pobierz ulotkę


 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie informuje,iż poszukuje lekarzy weterynarii do realizacji zadań w ramach umowy wyznaczenia na 2019 rok. - szczegóły w zakładce Praca


 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie informuje, iż 

w dniu 24 grudnia 2018 roku (poniedziałek) urząd będzie nieczynny

Dzień ten będzie odpracowany w sobotę – 15 grudnia 2018 roku

 

03-2018 r.

INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie w związku z zagrożeniem Afrykańskim pomorem świń informuje o planowanych kontrolach gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną.

pismo do hodowców

zasady bioasekuracji w gospodarstwie

 

11-2017r.

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie informuje, że istnieje możliwość starania się o wyznaczenie do wykonywania czynności zleconych na 2018 rok .

Termin składania dokumentów 27.11.2017 r.

 

 

OGŁOSZENIE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie

poszukuje kandydatów

do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy wyznaczenia:

 

 

 

Rodzaj czynności:

 1. szczepienia ochronne i/lub badania rozpoznawcze;
 2. sprawowanie nadzoru nad punktami skupu lub sprzedaży zwierząt;
 3. badanie zwierząt umieszczanych na rynku oraz wystawianie świadectw zdrowia;
 4. sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego  i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju;
 5. badanie mięsa zwierząt łownych;
 6. sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa;
 7. sprawowanie nadzoru nad przetwórstwem oraz przechowywaniem produktów mleczarskich;
 8. sprawowanie nadzoru nad obróbką, przetwórstwem i przechowywaniem produktów rybołówstwa;
 9. pobieranie próbek do badań

w

nadzorowanych zakładach przetwórstwa mięsnego, mlecznego i rybnego oraz podmiotach będących pod nadzorem

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wejherowie

Ul. Chopina 11, 84-200 Wejherowo

woj. pomorskie

ogłoszenie do pobrania 

 

INFORMACJA

DEKLARACJA HIGIENA

DEKLARACJA ŻYWNOŚĆ 

OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE 2

 

 

02-2017 r. 

 

Wysoce zjadliwa grypa ptaków H5N8 w  Polsce i innych krajach Europy – aktualna  sytuacja i ocena ryzyka 

PREZENTACJA

 

 

 

13-02-2017 r.

 

Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego – wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności

 

 

21-11-2016 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie informuje, że istnieje możliwość starania się o wyznaczenie do wykonywania czynności zleconych na 2017 rok .

Termin składania dokumentów 05.12.2016 r.

 

INFORMACJA

DEKLARACJA HIGIENA

DEKLARACJA ŻYWNOŚĆ 

OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE 2

 

 

 

 

13-05-2015 r.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2016r. w dniu 27.05.2016r. (piątek) Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie będzie nieczynny, natomiast w dniu 04.06.2016r. (sobota) urząd będzie przyjmował interesantów w godz. 7:30-15:30.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Wejherowie
lek. wet. Wojciech Trybowski

 

 załącznik rozporządzenia

04-12-2015 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie informuje, że istnieje możliwość starania się o wyznaczenie do wykonywania czynności zleconych na 2016 rok .

Termin składania dokumentów 10.12.2015 r.

 

INFORMACJA

DEKLARACJA HIGIENA

DEKLARACJA ŻYWNOŚĆ 

OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE 2

 

 

Prezentacja Dobrostan Drobiu   -  pobierz

 

1 - Informacja o zagrożeniu ASF Afrykański Pomór Świń 

                             ULOTKA

 

 

2 - Informacja o Wysoce Zjadliwej Grypie Ptaków HPAI

                             ULOTKA

Załączniki

Nazwa pliku Rozmiar Data aktualizacji
ulotka ASF rolnicy cały kraj.pdf 177.78K 2015-02-16 10:25:46
ulotka HPAI.pdf 291.53K 2015-02-16 10:26:22
dobrostan kur.pptx 1.26M 2015-09-18 11:58:32
deklaracja.docx 15.12K 2015-12-04 10:32:55
ogloszenie.pdf 572.38K 2015-12-04 10:35:46
Deklaracja2.docx 15.60K 2015-12-04 10:39:57
oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.pdf 27.75K 2015-12-07 08:56:52
oświadczenie o niekaralności.doc 23.00K 2015-12-07 08:58:25
inf-dzien wolny.pdf 541.39K 2016-05-13 10:30:04
deklaracja na choroby zakaźne.docx 20.65K 2016-11-22 09:24:37
ogłoszenie2017.pdf 534.63K 2016-11-22 09:25:19
oświadczenie o niekaralności.doc 23.00K 2016-11-22 09:25:39
oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.pdf 27.75K 2016-11-22 09:25:53
deklaracja higiena.docx 13.65K 2016-11-22 09:26:35
Sprzedaż bezpośrednia - informacja ze strony MRiRW.pdf 768.54K 2017-02-13 10:43:29
hpai (1).pptx 2.41M 2017-02-27 08:52:59
Ogłoszenie - umowy wyznaczenia 2017.docx 21.65K 2017-11-13 13:35:03
skan0208.pdf 1.14M 2018-03-21 12:25:03
Scan.pdf 517.78K 2018-03-21 12:25:08
Praktyczne wskazówki dla rolników ulotka informacyjna.pdf 1.27M 2019-02-12 10:39:18
Rzeźnie rolnicze_poradnik_25_06_2020.pdf 743.57K 2020-07-08 10:28:26
Rzeźnie rolnicze_poradnik_25_06_2020.pdf 743.57K 2020-07-08 10:28:42
Ubój na użytek własny w gospodarstwie_poradnik_25_06_2020.pdf 308.44K 2020-07-08 10:28:46

Wyciąg z Rejestru Zmian

Przeglądaj zmiany
Data utworzenia: 2015-02-16 10:28:04
Utworzył(a): Mateusz Kurpet
Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-08 10:32:11
Zaktualizował(a): -

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ