Inspektorat weterynarji Powiat wejherowski Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie

dział ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych

 

  DOKUMENTACJA OBOWIĄZUJĄCA ROLNIKÓW

 PROWADZĄCYCH GOSPODARSTWO ROLNE

 

  1. Rejestr każdego przypadku stosowania środków ochrony roślin oraz preparatów biobójczych.
  1. Rejestr każdego przypadku pojawienia się szkodników lub chorób, które mogą wywrzeć wpływ na bezpieczeństwo produktów pierwotnych.
  1. Książka leczenia zwierząt („Ewidencja leczenia zwierząt gospodarskich oraz zwierząt, z których pozyskane tkanki lub produkty są przeznaczone do spożycia przez ludzi”) przechowywana jest przez utrzymującego zwierzęta przez okres 5 lat od daty ostatniego wpisu.
  1. Dokumenty potwierdzającego nabycie weterynaryjnych produktów leczniczych (rachunki, faktury, itp) przechowywane przez okres pięciu lat.
  1. Rejestr źródła i ilości paszy w każdej partii przyjmowanej, a także przeznaczenia i ilości paszy w każdej partii wydawanej (rejestr przychodu i rozchodu paszy w gospodarstwie).
  1. Dokumentacja dotycząca prawidłowego usuwania martwych zwierząt i ściółki (rejestr upadków oraz rejestr wykorzystania obornika).
  1. Dokumentacja dotycząca wyników wszelkich analiz próbek produktów pierwotnych lub innych próbek pobranych dla celów diagnostycznych i posiadających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa pasz.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Komunikat 2 BŻ/2020

W związku z podjętą przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi inicjatywą zmierzającą do utworzenia aplikacji, której celem będzie promocja produktów oraz działalności osób i podmiotów prowadzących sprzedaż bezpośrednią, rolniczy handel detaliczny lub działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, a także ułatwienie prowadzenia przez te podmioty działalności handlowej i umożliwienie im reklamy, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na przekazanie Ministerstwu danych osobowych podmiotów prowadzących działalność RHD, SB, MLO, będących w posiadaniu organów Inspekcji Weterynaryjnej, w zakresie, w jakim wchodzą one w skład rejestrów, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2019 r. poz. 824 z późn. zm.), na potrzeby wskazanej wyżej aplikacji.

          Wyrażenie zgody na przekazanie w/w danych jest dobrowolne, może zostać cofnięte w dowolnym momencie i będzie służyło wyłącznie działalności promocyjnej podejmowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W przypadku chęci wyrażenia takiej zgody, należy przekać uzupełniony i podpisany załącznik umieszczony poniżej "Załącznik - zgoda RODO na promocję MRiRW" na adres Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wejherowie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: piwwejh@gdansk.wiw.gov.pl .

Komunikat 1 BŻ/2020

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie informuje o umieszczeniu w załącznikach materiałów szkoleniowych dotyczących przepisów wymaganych przy przeprowadzaniu uboju w gospodarstwie celem pozyskania mięsa na użytek własny lub do sprzedaży bezpośredniej (wyłącznie drób i zajęczaki pozyskiwane w zarejestrowanych gospodarstwach): UBÓJ GOSPODARCZY 18.02.2020r.

Załączniki

Nazwa pliku Rozmiar Data aktualizacji
wniosek o zatwierdzenie środka transportu do przewozu żywności.rtf 35.60K 2018-03-21 15:17:45
zgłoszenie-padnięcia_bydła_owiec_kóz.doc 40.50K 2018-03-21 15:17:46
Decyzja_Miód_Sp_bezp_wzór.doc 29.00K 2018-03-21 15:17:46
wniosek o wpis do rejestru PLW.doc 36.50K 2018-03-21 15:17:47
wniosek-badanie-przedubojowe.docx 14.86K 2018-03-21 15:17:47
wniosek na kserokopię za zgodność z oryginałem.docx 12.00K 2018-03-22 12:57:08
Rolniczy Handel Detaliczny WNIOSEK.docx 22.92K 2019-08-21 12:02:56
Załącznik - zgoda RODO na promocję MRiRW.docx 12.31K 2020-04-01 14:22:59
transport UPPZ.pdf 266.98K 2022-06-10 12:25:49
wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru paszowego.pdf 452.75K 2022-06-10 12:25:50
Wniosek o wpis do rejestru podmiotów paszowych.docx 16.33K 2022-08-30 13:19:32
UBÓJ GOSPODARCZY 15.11.2022.pptx 34.20M 2022-11-30 10:39:04

Wyciąg z Rejestru Zmian

Przeglądaj zmiany
Data utworzenia: 2018-03-21 15:17:59
Utworzył(a): Mateusz Kurpet
Data ostatniej aktualizacji: 2022-11-30 10:39:18
Zaktualizował(a): -

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ